Finans ve Mutluluk Ekonomisi

 

Finans ve Mutluluk Ekonomisi

 

EDİTÖRLER

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞAHİN KUTLU

Doç. Dr. Mustafa KEVSER

Prof. Dr. Burak DARICI

 

    Finans sektörü ve finansal piyasalar dünya ekonomileri açısından büyük öneme sahip iken gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasalar katalizör görevi görmektedir. Günümüzde bankacılık sektörünün gelişmesi ile de birlikte finansal ürün çeşitliliği artmış, yeni finansal ürünler geliştirilmiş ve finansal piyasalar derinleşmiştir. Bireyler açısından yeni finansal ürünleri anlamak, bu ürünleri kullanmak ve bilinçli bir şekilde yatırım yapmak eskisinden daha zor hale gelmiştir. Bu noktada finansal okuryazarlığın önemi ortaya çıkmaktadır.

   Finansal okuryazarlık kavramsal olarak bireylerin doğru finansal kararlar almalarını sağlayan, gerekli bilgi ve becerilere sahip olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Finansal okuryazarlık düzeyi yüksek olan bireyler daha gerçekçi ve doğru finansal kararlar alabilmekte hem mevcut hem de gelecekteki finansal durumlarını istikrarlı ve sürdürülebilir hale getirmektedir. Bireyler özellikle yaşlılık dönemlerinde daha mutlu bir yaşama sahip olabilmektedir. Bu bağlamda bireylerin mutlu ve huzurlu bir geleceğe sahip olmaları finansal okuryazar olmaları ile yakın ilişki içindedir.

   İnsan odaklı bir bilim olan iktisadın davranışsal bulgu ve psikolojik sezgileri göz ardı ederek insan davranışlarını varsayımlara dayalı matematiksel modeller üzerine inşa etmesi eleştirileri beraberinde getirmiştir. Bu durum iktisat biliminde davranışsal iktisada yönelik yeni bir çalışma alanının oluşmasına zemin hazırlamıştır. Davranışsal iktisadın bir alt disiplini olan mutluluk ekonomisi ise bireylerin mutluluklarını daha kapsayıcı bir ifadeyle iyi oluşlarını ana akım iktisadın dayandığı yöntem ve varsayımlardan öte bir yaklaşımla açıklamaya çalışmaktadır.

   Bu kitapta finansal okuryazarlık mutluluk ekonomisi ampirik ve teorik olarak çeşitli yönleri ile araştırılmıştır. Her iki kavrama da temel teşkil eden para, davranışsal finansal, bireysel emeklilik sistemleri, yeni bir yaklaşım olan İslami finans ve sosyal güvenlik sistemleri gibi ana konular incelenmiştir. 12 bölümden oluşan bu kitapta, kitabın yayımlanmasına katkıda bulunan alanında uzman bütün araştırmacılara ve yazarlara verdikleri emekler ve yarattıkları değer için teşekkürü bir borç biliriz. Esere katkı sağlayan tüm paydaşların ailelerinden ve çocuklarından çok kıymetli zamanlarını alarak bu kitaba katkı sağladıklarının bilincindeyiz ve bunun paha biçilemez olduğunun farkındayız. Umarız yayımlanmış olan “Finans ve Mutluluk Ekonomisi” kitabı okuyuculara ve çalışmalarını sürdüren araştırmacılara önemli bir referans olacaktır. Bunun yanı sıra kitabın yayımlanmasına katkı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen kıymetli rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir’e şükranlarımızı sunarız.

 

İÇİNDEKİLER

FİNANSAL OKURYAZARLIK: TÜRKİYE ARAŞTIRMASI - Prof. Dr. Burak DARICI Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞAHİN KUTLU Doç. Dr. Mustafa KEVSER

İSLAMİ FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN TÜRKİYE VE İSLAM ÜLKELERİ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - Dr. Öğr. Üyesi Nevzat ÇALIŞ

BİREYSEL EMEKLİLİK - EĞİTİM İLİŞKİSİ VE TÜRKİYE - Dr. Ayşe Nur ÇİFTÇİ

KÜRESEL BORCUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE EKONOMİK ETKİLERİ - Dr. Mesut TÜRKAY

PARA İKAMESİNE KURAMSAL BİR BAKIŞ - Doç. Dr. Burcu BERKE

FİNANSAL KRİZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE 1873 KRİZİ ÖRNEĞİ - Araş. Gör. Dilara ÖZEL

DAVRANIŞSAL FİNANS VE FİNANSAL OKURYAZARLIK: YATIRIM DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ - Dr. Öğr. Üyesi Ceyda AKTAN

MUTLULUK EKONOMİSİ ARAYIŞINDA SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARININ ROLÜ - Doç. Dr. Hicran ATATANIR

FİNANSAL GÜVENLİK VE MUTLULUK- Dr. Öğr. Üyesi Serpil SUMER

PARA MUTLULUĞU SATIN ALABİLİR Mİ? MUTLAK GELİR, NİSPİ GELİR VE MUTLULUK - Dr. Öğr. Üyesi Songül GÜL TEKDAL

MUTLULUĞUN EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME- Dr. Öğr. Üyesi Şeyma ŞAHİN KUTLU

MUTLULUK EKONOMİSİ POLİTİKALARI VE SAĞLIK HARCAMALARI - Arş. Gör. Dr. Hilal MOLA

 

 

2023 Ekin Yayınevi