Ekonomi, Ekoloji Ve Sürdürülebilirlik Üçgeninin İlişkisi

EKONOMİ, EKOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜÇGENİNİN İLİŞKİSİ

 

Amaç

Ekonomi hayatımızın en önemli odağı haline geldiğinde yavaş yavaş ama durmadan gezegeni yok ediyoruz. Kanıtlarla dolu üç temel  kavram hakkındaki görüşlerimiz genellikle yanlış öncelik sırasına göre yerleştirilmektedir: Ekonomi, Eğitim ve Ekoloji. Bu tersine dönüşün nasıl gerçekleştiğini değerlendirmek için öncelikle hepimizin bir bilim adamının birleşik ve tutarlı bir bütün olarak adlandırdığı Evrende var olduğumuzu kabul etmek gerekmektedir.

Mevcut pandemi sınırsız ve dünya çapında hiçbir ekonomi veya organizasyondan etkilenmeyen milyarlarca insanın hayatını derinden sarsmıştır. COVID-19, mevcut sağlık sistemlerini ve tedarik zincirini önemli ölçüde bozarak işsizliği ve dünyanın ekonomik görünümünü kasvetli hale getirmiştir. Pandemi, şu anda her ulusun hazırlık ve direncini test eden ve baltalayan ciddi sonuçlar doğurmaktadır. İklim koşullarını tersine çevirmek ve gezegeni iyileştirmek için acil eylem talep eden ön saflarda yer alanlar için COVID-19'un getirdiği muazzam yoğunluk ve çeşitli zorluklar tanıdık gelmektedir.

COVID-19 geçmişi düşünmeye başladığında ve barakalar ortadan kalktığında uluslar; habitat tahribatına, şu anda sahip olduğumuz tek küçük vahşi doğanın istilasına, kimyasal bazlı tarım uygulamalarına ve iklim değişikliğine  yakından bakmak zorunda kalacaklar.  Tüm bunların ekonomiye ve insan sağlığına yaptığı muazzam maliyetlerin ölçümleri yapılacaktır. Bu nedenledir ki kritik çevre sorunlarıyla tüm kurullarda ve çok uzun süre mücadele etmek için ekonomik, ekolojik ve eğitimsel uygulamaların temelleri atılacaktır. Bu düzenlenmiş kılavuz; ekonomi, ekoloji ve en önemlisi çevre etiği, sürdürülebilir kalkınma ve çevre eğitimi öğrencilerine muazzam bilgiler sağlayacaktır.

Kitap Projesi Ana Temaları

Doğal kaynak kıtlığının ekonomisi
Ekoloji, Ekonomi ve Ekonomik Büyümenin önündeki Biyofiziksel Kısıtlamalar
Ekolojik Ekonomi
Sürdürülebilir Kalkınma Ekonomisi
Kirliliğin Ekonomisi
Çevreye Değer Vermek
Doğal Kaynakların Ekonomisi
Nüfus, Kalkınma ve Çevre
Çevresel Ekonomi
Enerji Ekonomisi
İklim Değişikliği
Çevresel Eğitim

Uygulamalar için Önerilen Konular

Ekolojik Ekonominin Temelleri Üzerine Görüşler

Çevre ve İnsanlığın Mevcut Durumu

Ekonomi ve Ekolojinin Geri Dönüşü

Çevreyi Korumanın Gerçek Maliyetinin Değerlendirilmesi

Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Değerlendirilmesi

İklim Değişikliği

Çevre Politikası Mekanizmaları

Politika araçları: Temel İçgörüler

 

1. Editör

Prof. Dr. Meltem İNCE YENİLMEZ

Associate Professor in the Department of Economics, İzmir Demokrasi University, Turkey;

Research Associate at Five College Women's Studies Research Center,

University of Massachusetts Amherst, USA and

Visiting Researcher at Department of Sociology, Lund University, Sweden.

meltem.inceyenilmez@idu.edu.tr

2. Editör

Prof. Dr. Burak DARICI

Professor in the Department of Economics, Bandirma Onyedi Eylul Universitesi 

burakdarici@gmail.com

 

Bridging ecology, education, and the economy beyond the COVID-19

Objective

We gradually but incessantly destroy the planet when the economy holds the most significant focus in our lives. Our views on three basic elemental concepts filled with evidence are often placed in the wrong order of priority: economy, education, and ecology. To assess how this reversal came to be, it is essential to acknowledge that we all exist within the Universe, which a scientist has termed as a united and coherent whole.

The present pandemic is without borders and has deeply shaken the lives of billions of people worldwide, living no economy or organization unaffected. The COVID-19 has significantly deteriorated existing health systems and supply chain, making unemployment and the economic outlook of the globe bleak. The pandemic has brought about severe consequences that are currently testing and undermining every nation's preparedness and resilience. For those who have been at the forefront soliciting urgent action to reverse climatic conditions and heal the planet, the immense intensity and diverse challenges that the COVID-19 brings sounds familiar.

When the COVID-19 becomes a think of the past, and the sheds come off, nations will have to look closely at the level of habitat destructions, invasion into the only little wilderness we now have, chemical-based agricultural practices, and climatic change drivers. There will be measurements of the tremendous costs all of these has to the economy and human health. Therefore, foundations will be laid for economic, ecological, and educational practices to combat critical environmental issues across all boards and for a very long time. This edited guide will provide immense insights to students of economics, ecology, and, most significantly, environmental ethics, sustainable development, and environmental education.

Main Themes of the Book Project

 • the economics of natural resource scarcity
 • ecology, economics and the biophysical constraints to economic growth
 • ecological economics
 • the economics of sustainable development
 • the economics of pollution
 • valuing the environment
 • the economics of natural resources
 • population, development and the environment
 • Environmental Economics
 • Energy Economics
 • Climate Change
 • Environmental Education

 

Recommended Topics for Applications

Insights on ecological economics foundations

The environment and the current plight of humanity

Repatriation of economics and ecology

Assessing the actual cost of protecting the environment

Assessing sustainability practices

Climate change

Environmental policy mechanisms

Policy instruments: foundational insights

 

Target Audience

The target audience of this book are academics, scholars and researchers who are interested in the quantitative, experimental and econometric analyses and are willing to enrich their knowledge in the field.

Submissions are ideally between 6,000 and 7,000 words, although shorter submissions (25,000-50,000 words) will be considered for our publication. Authors interested in submitting a paper should contact the editor directly (meltem.ince@yasar.edu.tr ).

 

The proposals and chapter manuscripts chosen by the editor will be forwarded to the double-blind review process, then if required translation, proofreading, editorial and publishing phases will be completed.

 

This book project is carried out by the editor, apart from the publisher.

 

Kitap Projemiz Ekin Yayınevi Tarafından Yayınlanacaktır.

 

Bölüm için oluşturulan metinlerde editörler ihtiyaca bağlı olarak düzeltme/düzenleme isteyebilirler. Ayrıca kitapta yer alan tüm bölümler, basım öncesi hakem kontrolünden geçecek, hakemlerden gelecek raporlardan sonra (gerekliyse) düzenlemeler yapıldıktan ve editör onayından sonra yayın aşamasına alınacaktır.

Bölümlerde 500-700 kelime aralığında İngilizce genişletilmiş özet yer alacaktır. Genişletilmiş özetlerde çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları alt başlıklar halinde yer alacaktır.

Bölümler en fazla üç yazarlı olacak ve her bir yazar sadece bir bölümde yer alacaktır.

Bölüm yazarlarından en az birinin doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir.

Kitap projemizi en kısa sürede netleştirmek ve hayata geçirmek istediğimiz için size tanınan süre içinde katkılarınızı bekliyoruz.

Tam metinlerin teslim tarihi 15 Temmuz 2023’dir. 

Detaylı Bilgi için lütfen editörler ile iletişime geçiniz.