Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Ekolojik Ekonomi Perspektifi

Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Ekolojik Ekonomi Perspektifi

Giriş

Bu kitap asıl amacın; adil, sürdürülebilir ve verimli bir topluma doğru ilerlemenin yollarını ve araçlarını önermek için sürdürülebilir kalkınmaya ekolojik bir ekonomi perspektifi benimsemek olduğunu öne sürmektedir.

Önerilen Konular ve Ana Temalar

- Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma

- Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Ekosistem ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Kültürel Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Ekolojik Ayak İzi ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Ekolojik Bütünlük ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Tarımsal ve Kentsel Peyzajlarda Ekosistem Hizmetleri

- Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi

- Çevre Finansmanı ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma için Peyzaj Ekolojisi

- Bilişsel Çevre ve Ekoloji

- Sağlık ve Ekoloji Dinamikleri

- Yeşil Büyüme ve Ekonomiyi Yeşillendirme

- Hibrit Ekonomi ve Çevre Hesapları

- Makroekonomik Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Çiftlik Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma

- Biyoçeşitlilik ve Ekolojik Sürdürülebilirlik

- Salgın ve Pandemi & Sürdürülebilir Kalkınma

- Salgın ve Pandemi & Ekosistemler Muhasebesi

- Salgın ve Pandemi & Hava Kirliliği ve Enerji

 

1.Editör

Doç. Dr. Celil AYDIN

caydin@bandirma.edu.tr

2.Editör

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Şahin KUTLU

ssahin@bandirma.edu.tr

 

 An Ecological Economics Perspective Towards Sustainable Development

 Introduction

This book suggests, the principal aim is to adopt an ecological economics perspective to sustainable development in order to suggest the ways and means of moving toward a just, sustainable, and efficient society.

Recommended Topics and Main Themes

- Environmental Management & Sustainable Development

- Sustainable Environment and Development

- Ecology & Sustainable Development

- Environmental Protection & Sustainable Development

- Ecosystem & Sustainable Development

- Cultural Environment & Sustainable Development

- Ecological Footprint & Sustainable Development

- Ecological Integrity & Sustainable Development

- Ecosystem Services in Agricultural and Urban Landscapes

- Sustainable Management of Water Resources

- Environmental Finance & Sustainable Development

- Landscape Ecology for Sustainable Environment & Development

- Cognitive Environment & Ecology

- Dynamics of  Health & Ecology

- Green Growth & Greening the Economy

- Hybrid Economics & Environmental Accounts

- Macroeconomic Policies & Sustainable Development

- Farm Economics & Sustainable Development

- Biodiversity & Ecological Sustainability

- Epidemic and Pandemics & Sustainable Development

- Epidemic and Pandemics & Ecosystems Accounting

- Epidemic and Pandemics & Air Pollution and Energy

 

Kitap Projemiz Ekin Yayınevi Tarafından Yayınlanacaktır.

 

Bölüm için oluşturulan metinlerde editörler ihtiyaca bağlı olarak düzeltme/düzenleme isteyebilirler. Ayrıca kitapta yer alan tüm bölümler, basım öncesi hakem kontrolünden geçecek, hakemlerden gelecek raporlardan sonra (gerekliyse) düzenlemeler yapıldıktan ve editör onayından sonra yayın aşamasına alınacaktır.

Bölümlerde 500-700 kelime aralığında İngilizce genişletilmiş özet yer alacaktır. Genişletilmiş özetlerde çalışmanın amacı, yöntemi, bulguları alt başlıklar halinde yer alacaktır.

Bölümler en fazla üç yazarlı olacak ve her bir yazar sadece bir bölümde yer alacaktır.

Bölüm yazarlarından en az birinin doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir.

Kitap projemizi en kısa sürede netleştirmek ve hayata geçirmek istediğimiz için size tanınan süre içinde katkılarınızı bekliyoruz.

Tam metinlerin teslim tarihi 15 Aralık 2023’dir. Detaylı Bilgi için lütfen editörler ile iletişime geçiniz.